Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Záhorce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Selešťany, Záhora
História a stavebný vývoj
Záhorce mali už v predtolerančnej dobe malý kostolík (informácie o evanjelikoch siahajú do roku 1622), ktorý si v roku 1781 znova vystavili a o rok neskoršie vysvätili. V roku 1831 zhorel i so školou a zvonicou, ale už v roku 1832 bol znova postavený a opäť v roku 1845 zhorel. V roku 1846 bol postavený zas, ale len provizórne. [1]
 

O štyri roky neskôr sa cirkev rozhodla postaviť väčší kostol. Tento postavili na novom pozemku, darovanom grófom Zichym (neevanjelik) a to za 4990 zlatých a 44 grajciarov. [2]
 

Upravovaný bol v 20. storočí. Jednoloďová dispozičná schéma s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér má rovný strop na fabiónoch. [3] Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža je krytá zvonovitou strechou.
 

Oltár je barokovo-klasicistický z konca 18. storočia s jednoduchou stĺpovou architektúrou. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] www.zahorce.sk (17.10.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 449.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 449.
Bibliografia
www.zahorce.sk
GPS
48.112618, 19.340245
48°06'45.4"N 19°20'24.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk