Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zalaba - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Zalaba, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1789 ako tolerančný bez veže. Veža bola pristavaná v roku 1945. Sieňová stavba s rovným uzáverom a rovným stropom. Predstavaná veža je členená kanelovanými pilastrami a zakončená baňatou strechou s tamburom. Zvon je z roku 1880. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]
 

Cirkevný zbor v Zalabe je najmenším cirkevným zborom tekovského seniorátu. Má pätnásť členov a jeden dcérocirkevný zbor v Pastovciach. Obec je malá, má 177 obyvateľov. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2011 sa vykonala elektrifikácia kostola a zvonov. Nakoľko bol stav kostola znepokojujúci, občania sa rozhodli zorganizovať zbierku a požiadať o grant. Zo získaných financií mohli pokračovať v rekonštrukcii objektu. V roku 2013 začali s výmenou strechy, nečakaná búrka však spôsobila obrovské škody. Kostol, ktorý zostal bez strechy, trámov a škridiel, bol zatopený. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 451.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 451.
[3 - 4] SOS – Záchrana reformovaného kostola Zalaba, 19. september 2013 (štvrtok), www.reformata.sk (17.10.2016).
Bibliografia
www.zalaba.sk
GPS
47.962208, 18.700026
47°57'44.0"N 18°42'00.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk