Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Adidovce - Chrám sv. Cyrila a Metoda
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Adidovce, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavili v rokoch 1930 - 1931 staviteľ J. Polla, ktorý bol projektantom a F. Vorsa ako stavebný podnikateľ. Typický barokovo-klasicistický východoslovenský kostol z 19. storočia, ktorý má jednolodie s polygonálnym presbytériom a predstavanou vežou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 18.
GPS
49.015949, 22.036958
49°00'57.4"N 22°02'13.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk