Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
architektúra
umelecký druh, ktorého cieľom je komplexné formovanie životného prostredia. Jej zámerom je vytvoriť predmety s úžitkovou funkciou, ktoré však majú niesť aj dekoratívnu funkciu a umeleckú hodnotu. Hlavným umeleckým materiálom architektúry je priestor. Architektonické diela realizujú skupiny ľudí, preto je to kolektívne umenie. Architektúra je zároveň technická disciplína založená na presných technických a technologických zákonitostiach, postupoch a výpočtoch. V 20. storočí v architektúre dlho prevládal funkcionalizmus. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 21.


www.pamiatkynaslovensku.sk