Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Babín - Kostol Zoslania Ducha svätého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Babín, okres Námestovo, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1933 podľa projektu Milana Michala Harminca. Oltáre a kazateľnica sú barokové z polovice 18. storočia. Voľný obraz je z roku 1647. [1]
 

Od samého počiatku obce za Oravskou Magurou nemali kostol. Obyvatelia Babína preto prekračovali pohorie Magury a navštevovali kostol v Sedliackej Dubovej až do čias, keď v Lokci vznikla prvá farnosť Bielej Oravy. Babínčania mali svoj kostol, ktorý si v roku 1665 kúpili od Lokčanov. Dňa 22.decembra 1923 vysvätili v drevenom babínskom kostole nový zvon. Na zvone bol uliaty nápis „Vstal som z milodarov babínskych občanov v roku 1923.“ Obyvatelia Babína rozhodli, že si namiesto starého dreveného kostolíka postavia nový, murovaný. Dňa 4. mája 1930 slúžila posledná omša v starom kostole. Zo starého kostola boli do nového prenesené barokové oltáre, ktoré sú v novom kostole bočnými oltármi, kazateľnica a jeden protestantský obraz. Zaujímavá je červená kovová guľa, ktorá značí nadmorskú výšku. Dňa 18. augusta 1931 obyvatelia Babína žiadali o finančnú podporu na dostavbu kostola prezidenta Československej republiky. 15. júla 1933 bol konečne dostavaný rímskokatolícky kostol zasvätený Zoslaniu Ducha svätého. [2]
 

Už po roku 1968 vznikla v obci požiadavka na vlastnú farnosť. V roku 1970 bola dokončená stavba budovy fary a v roku 1971 sa do fary nasťahoval farár na dôchodku, vdp. Ondrej Hornický. V lete 1989 bol vymaľovaný v babínskom kostole hlavný a vedľajší oltár a kazateľnica. Taktiež kostol dostal dva nové zvony. Prvý zvon zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorý darovali svojmu kostolu občania obce, a druhý zvon zasvätený Panne Márii, ktorý daroval kostolu duchovný otec Marcel Martinko so sestrou. 7. augusta 1990 dala Spišská Kapitula súhlas na zriadenie novej farnosti Babín. 14. marca 1991 sa začala stavať nová farská budova. Už 1. júla 1995 bola však zriadená farnosť Babín s prvým duchovným vdp. Pavlom Garajom. Ku farnosti prislúchala aj filiálka - obec Vasiľov. Od júla 1995 sa slúžia sv. omše v pondelok, stredu, piatok a sobotu a v nedeľu sa konajú dve bohoslužby. 24. mája 2009 počas sv. omše spišský biskup posvätil rímskokatolícky kostol Zoslania Ducha svätého a jeho nové zariadenie (hlavný obetný stôl, ambónu a krstiteľnicu). Následne požehnal nový cintorín, na ktorom v roku 2010 vybudovali kaplnku zasvätenú Panne Márii. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1999 bola budova fary zateplené a dostala novú fasádu. Pred kostolom bola vyasfaltovaná plocha a zrekonštruované osvetlenie sakrálneho objektu. V roku 2001 bola zriadená v kostole spovedná miestnosť. V roku 2002 bol vymaľovaný interiér kostola a zrealizovaná premaľba nástenných malieb. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Babín - Kostol Zoslania Ducha svätého foto © Ján Boroš 9/2016Babín - Kostol Zoslania Ducha svätého foto © Ján Boroš 9/2016Babín - Kostol Zoslania Ducha svätého foto © Ján Boroš 9/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 23.
[2 - 4] www.farnostbabin.sk (16.5.2016)
Bibliografia
www.babin.sk
GPS
49.331679, 19.380555
49°19'54.0"N 19°22'50.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk