Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Baldovce - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Baldovce, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z roku 1761. Zväčšený bol v roku 1798. Neskoršie ho upravili. Ide o obdĺžny sakrálny priestor s rovným stropom a polkruhovým uzáverom presbytéria. Na priečelí je murovaný štít a nadstavaná zvonička. Fasády sú hladké. [1]
 

Hlavný oltár sv. Anny je pseudorokokový od F. Repčíka, rezbára zo Spišskej Novej Vsi. Krucifix je barokový z druhej polovice 18. storočia, polychrómovaná drevorezba. Lampa s večným svetlom je baroková z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 29.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 29.
GPS
48.990297, 20.714149
48°59'25.1"N 20°42'50.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk