Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horná Mičiná, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Ranogotický kostol z druhej polovice 13. storočia s neskorogotickou a renesančnou úpravou. Jednolodie bez veže s presbytériom štvorcového pôdorysu. Loď má rovný drevený strop, sakristia valenú klenbu. Presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou. Okná sakristie, presbytéria i lode sú úzke a vysoké. Na východnej strane presbytéria je gotická nástenná maľba s postavou sv. Krištofa. Južný portál lode je neskorogotický. [1] Fasády sú hladké. Malý a jednoduchý kostol pôvodne chránil kamenný ohradný múr, z ktorého dnes ostali už iba zvyšky, najzachovanejšie najmä na severnej strane.
 

Hlavný oltár je ranobarokový z čias okolo roku 1700 s bohatou stĺpovou architektúrou, oživenou akantovými ušami a révou na točených stĺpoch. V rozoklanom štíte je nižší nadstavec s trojlístkovým obrazom najsvätejšej Trojice a štítovou sochou sv. Michala archanjela. Stredný obraz je flankovaný sochami sv. Petra a Pavla. Kazateľnica je baroková z druhej polovice 18. storočia. Na ľavom bočnom oltári je neskorobarokový obraz Klaňania troch kráľov z roku 1779. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci nad obcou.
Fotogaléria
Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Patrik Kunec 7/2015Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Patrik Kunec 7/2015Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - náhrobky pri kostole foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - náhrobok pri kostole foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - náhrobok pri kostole foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - náhrobok pri kostole foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - detail náhrobku pri kostole foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - náhrobok pri kostole foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - detail náhrobku pri kostole foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - detail náhrobku pri kostole foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - detail náhrobku pri kostole foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - detail náhrobku pri kostole foto © Jana Lacková 11/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 422.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 422.
Bibliografia
www.hornamicina.eu
GPS
48.699066, 19.213089
48°41'56.6"N 19°12'47.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk