Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bánovce nad Bebravou - vodojem
Lokalita
obec Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Vodojem v Bánovciach nad Bebravou patrí k typu vodojemu staveného na kruhovom pôdoryse v tvare valca. V rámci prestavby trate sa zachovali dve alternatívy jeho plánov z roku 1938, avšak autor je neznámy. Vodojem v tvare valca stojí na podstavci s tehlovým murivom, horná časť je omietnutá, tvorená dvoma radmi obdĺžnikových, horizontálne orientovaných okien. Výrazové prvky sú minimalizované, no napriek tomu nie sú potlačené funkčnosťou stavby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] TIMKOVÁ, Michalea: Vodojemy ako súčasť areálov železničných staníc a ich tvaroslovie. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 220.
Bibliografia
www.banovce.sk
GPS
48.721915, 18.250859
48°43'18.9"N 18°15'03.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk