Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Štiavnica - Galéria Jozefa Kollára
Lokalita
obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História
Galéria sa nachádza v troch obnovených budovách zo 16. storočia. Okrem výstav, predstavuje galéria viac ako 200 najcennejších výtvarných diel, ktoré vznikli najmä v Banskej Štiavnici, v období od 13. do 19. storočia. Zároveň prezentuje umenie 20. storočia, zastúpené predovšetkým dielami Jaroslava Augustu, Edmunda Gwerka a Jozefa Kollára, po ktorom je galéria pomenovaná. [1]
 


 

Tri domy galérie - Bošániho dom, Richterov dom a Jonášov dom.
 

BOŠÁNIHO DOM - dvojposchodový goticko-renesančný dom z prvej polovice 16. storočia, čiastočne prestavaný v prvej polovici 19. storočia. Fasáda je klasicistická. Priečelie je na prízemí členené omietkovými pásmi, na poschodiach je hladké. Lavičky a rímsy okien sú kamenné, profilované. Do domu vedie renesančný portál zo 16. storočia s pilastrami. Vnútri domu je kované zábradlie. Na druhom poschodí nad vstupnou halou je bohato vyrezávaný trámový strop zo 16. storočia. Pozoruhodná je aj miestnosť s bohatou štukovou výzdobou na klenbe. Pred domom stála v 18. storočí nádrž s tečúcou vodou. [2]
 


 

RICHTEROV DOM - pôvodne jednoposchodový neskorogotický waldburgerovský dom zo začiatku 16. storočia. Asi v druhej polovici 18. storočia bolo nadstavené druhé poschodie. Pri prieskume fasády v roku 1966 sa na nej odkryli gotické, renesančné i barokové prvky. Okenné ostenia na prízemí a 1. poschodí sú kamenné, profilované zo 16. storočia. Portál je polkruhový s pretínavým ostením. Pred domom bola v 18. storočí fontána sv. Donáta. V prvej polovici 18. storočia býval v budove Jozef Richter - waldburger, historik a spolupracovník Mateja Bela. [3]
 


 

JONÁŠOV DOM - renesančný dom sieňového typu z druhej polovice 16. storočia. Fasáda je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia s nadokennými festónmi a s nikou, v ktorej je baroková socha Panny Márie. Máshaus má valenú klenbu, miestnosti sú plochostropé. Jednoposchodové dvorné krídlo má väčšinu miestností s drevenými stropmi. Pri návrate z poľskej Bukoviny, kde sa v roku 1783 konalo druhé delenie Poľska, bol v dome hostinec „ U Jeleňa". V budove sa narodil Jozef Jonáš, prvý kurátor zbierok Uhorského národného múzea v Pešti, autor niekoľkých geologických štúdií. [4]

Kontakt
Galéria Jozefa Kollára
Námestie sv. Trojice 8
969 01 Banská Štiavnica
Prístup
Nachádza sa v centre mesta.
Poznámky
[1] www.muzeum.sk (27.1.2013)
[2 - 4] www.banskastiavnica.sk (29.8.2015)
GPS
48.460172, 18.892294
48.460172, 18.892294
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk