Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejov - Goticko-renesančný dom (Radničné námestie 26)
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Gotický meštiansky dom, ktorý bol renesančne upravený. Na fasáde ma rokokovú maľbu. Dom je dvojpodlažná radová, trojosová dvojtraktová stavba, s postrannou vstupnou chodbou, prístupnou gotickým ostrolukým kamenným portálom. V pivnici je gotický portál s jednoduchým kamenným ostením a pôvodný gotický trámový strop z tisového dreva. Miestnosti sú zaklenuté barokovými klenbami. Na poschodie vedie renesančné schodište. Priečelie je rokokové, na druhom podlaží so segmentovo zakončenými oknami, lemovanými bielymi pásmi a s figurálnou maľbou v rokajovej ornamentike medzi druhým a tretím oknom – Korunovanie Panny Márie. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v cente mesta na Radničnom námestí 26.
Fotogaléria
Bardejov - Goticko-renesančný dom na Radničnom námestí č. 26 foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - Goticko-renesančný dom na Radničnom námestí č. 26 foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - Goticko-renesančný dom na Radničnom námestí č. 26 foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - Goticko-renesančný dom na Radničnom námestí č. 26 foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - Goticko-renesančný dom na Radničnom námestí č. 26 foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - Goticko-renesančný dom na Radničnom námestí č. 26 foto © Vlado Bojko 12/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 84.
Bibliografia
www.bardejov.sk
GPS
49.291556, 21.275746
49.291556,21.275746
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk