Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejov - Katov dom
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančná stavba z konca 16. storočia. Dnešný pôdorys domu je v tvare písmena L. Objekt stojí na svahu, z uličnej fasády má terasovitý chodník, zo strany dvora strmé schody. Domom pôvodne prechádzala vstupná chodba, ktorej východ do dvora bol zamurovaný. Renesančný vstupný portál má v supraporte malý erbový štít s písmenami CB. V zadnej zamurovanej časti chodby sú renesančné ostenia zrušeného portálu do dvora. Fasády sú hladké. Miestnosti majú rovné stropy. [1]
 

Dom bol kedysi sídlom mestského kata. V dome bola umiestnená aj väznica s útrpnou komorou. Mesto Bardejov bolo v stredoveku povestné svojou prísnou spravodlivosťou. Dôkazy o tom poskytuje Kniha rozsudkov uložená v mestskom archíve. Spomína sa tam upálenie za krádež medu a zničenie úľa, či ukrižovanie za krádež v dome richtára. V tých časoch sa v Šariši šírilo úslovie: „Od bardejovskej spravodlivosti ochraňuj nás, Bože!“ Zachoval sa tiež výhražný list zbojníckej družiny Fedora Hlavatého z roku 1493, v ktorom zbojníci sľubujú mestu pomstu za smrť svojich druhov, popravených v Bardejove. V Bazilike sv. Egídia sa pri bočnom vchode do svätyne zachovala lavica, v ktorej sedával pri bohoslužbách, izolovaný od ostatných mešťanov, mestský kat. Na prvom poschodí domu sa zachovali pôvodné otvory sýpky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Katov dom sa nachádza v centre Bardejova na Veternej ulici.
Fotogaléria
Bardejov - Katov dom foto © Patrik Kunec 9/2009Bardejov - Katov dom foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - Katov dom foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - Katov dom foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - Katov dom foto © Vlado Bojko 12/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 93.
[2] www.tanika.sk (11.1.2015)
Bibliografia
www.bardejov.sk
GPS
49.291530, 21.277417
49.29153,21.277417
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk