Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Baštín (Bošany) - kaštieľ
Lokalita
obec Bošany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
V strede niekdajšej samostatnej obce sa do polovice 20. storočia vynímal priestranný neskororenesančný kaštieľ. Vznikol postupným rozrastaním staršej prízemnej kúrie Bačkádyovcov zo 16. storočia. Kúriu nadstavali v 17. storočí a neskôr predĺžili o ďalšie krídlo. Dvojkrídlový kaštieľ spolu s hospodárskymi budovami je zachytený na mapách z polovice 19. storočia. Južné krídlo mierne prevyšovalo severné, na prízemí členené otvorenou arkádovou chodbou a zakončené dvojicou nárožných bášt s manzardovými strieškami. [1]
 

Podľa tradície v kaštieli v roku 1708 krátko pobudol ustupujúci a zranený František II. Rákóczi po prehratej bitke pri Trenčíne. Dedičia posledného majiteľa Eugena Bačkádyho (1832 – 1897) objekt predali. Bol využívaný ako bytový dom. [2]
 

Vojnou ťažko poškodený kaštieľ nakoniec v roku 1944 rozobrali na materiál pre výstavbu kostola v Solčiankach. [3]

Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 18.
[2] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 18 - 19.
[3] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 19.
Bibliografia
www.bosany.sk
GPS
48.559406, 18.238467
48°33'33.9"N 18°14'18.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk