Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Batizovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Batizovce, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1786 – 1791. Renovovaný bol v roku 1867 a 1928. [1]
 

Oltár je klasicistický s obrazom Zmŕtvychvstania Krista od J. Czauczika z roku 1814. Kamenná krstiteľnica je renesančná zo 16. - 17. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza niekoľko obradných predmetov. Kalich s akantovou ornamentikou je datovaný rokom 1748. Cínový kalich je zo 17. storočia. Kalich strieborný s ovocnou ornamentikou je z roku 1758. Cínová konvica je z roku 1879. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 104.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 104.
GPS
49.075657, 20.181747
49°04'32.4"N 20°10'54.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk