Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bernolákovo - vodojem
Lokalita
obec Bernolákovo, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Obecný vodojem v Bernolákove je valcovitá veža kruhového pôdorysu spevnená štyrmi subtílnymi opornými piliermi. Hornú časť veže nesú plytké krakorce a koruna je ukončená fragmentálne zachovaným cimburím. Z podnože sa k nádrži vystupuje točitým schodiskom vo forme valcovitého arkiera. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky nie je dobrý.
Fotogaléria
Bernolákovo - vodojem foto © Ľuboš Repta 5/2021Bernolákovo - vodojem foto © Ľuboš Repta 5/2021
Poznámky
[1] TIMKOVÁ, Michalea: Vodojemy ako súčasť areálov železničných staníc a ich tvaroslovie. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 219.
Bibliografia
www.bernolakovo.sk
GPS
48.199780, 17.288295
48°11'59.2"N 17°17'17.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk