Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Múzeá

GAŽO, Jozef: Slovenské múzeá. Bratislava: Pallas, 1975. 216 s. ISBN 94-173-75

GAŽO Jozef et al.: Múzeá a galérie na Slovensku. Bratislava: SNG, 1992. 88 s. ISBN 80-85188-18-X

IŽVOLT, Pavol: Využitie historických objektov na múzejné účely. In: Múzeum, LX, 2014, č. 1. s. 2 – 4.

JAMRICHOVÁ, Andrea: Špecifiká prezentačnej činnosti hradných múzeí na Slovensku. In: Múzeum, 2010, č. 3, s. 5 – 9.

JAMRICHOVÁ, Andrea: Múzeá a kultúrna krajina. In: Múzeum, LXIII, 2017, č. 2, s. 29 – 32.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Komunikácia múzea a múzejná komunikácia. In: Múzeum, 2010, č. 3, s. 1 – 4.

Kolektív autorov: Hudobné múzeá a ich expozície. In: Pamiatky a múzeá, 1997, č. 2, s. 64 – 67.

KOLLÁR, Daniel: Pamätné izby. Bratislava: DAJAMA, 2014. 128 s. ISBN 978-80-8136-036-7

LUKOVÁ, Jana: Súčasné umenie v historických objektoch – je možné dosiahnuť symbiózu? In: Múzeum, LX, 2014, č. 1. s. 5 – 6.

MACHAJDÍKOVÁ, Elena: Slovenské národné múzeum v Bratislave – vznik a premeny sídla. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 3, s. 2 – 7.

MARÁKY, Peter: Múzeá s celoslovenskou pôsobnosťou. Bratislava: DAJAMA, 2012. 128 s. ISBN 978-80-8136-004-6

MARÁKY, Peter: Regionálne múzeá. Bratislava: DAJAMA, 2012. 128 s. ISBN 978-80-8136-012-1

MARÁKY, Peter: Mestské múzeá. Bratislava: DAJAMA, 2014. 128 s. ISBN 978-80-8136-020-6

MRUŠKOVIČ, Štefan: Etnomuzeológia. Teória, metodológia, prax. Martin : Slovenské národné múzeum - Etnografické múzeum, 1993. 128 s. 80-85753-10-3

MRUŠKOVIČ, Štefan – DARULOVÁ, Jolana – KOLLÁR, Štefan: Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005. 254 s. ISBN 80-8083-160-2

OKÁLI, Ilja – PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovensko. Sprievodca po múzeách a galériách. Bratislava: SNM, 1994. 272 s. ISBN 80-85753-12-x

PALÁRIK, Miroslav: Múzejníctvo v období ČSR. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 49 – 54.

PAPCO, Ján: Múzeum ako tvorba. Reflexie ku kreatívnej múzejnej prezentácii. In: Múzeum, LX, 2014, č. 1. s. 7 – 9.

PÍŠOVÁ, Kamila: Vývoj múzeí na hornej Nitre. In: Múzeum, 2008, č. 2, s. 20 – 22.

PODUŠELOVÁ, Gabriela: Pamiatka alebo múzeum. In: Múzeum, LX, 2014, č. 1. s. 1.

SIPOSOVÁ, Sylvia: Tradícia a udržateľnosť. Obecné múzeá, pamätné a výstavné miesta na južnom Slovensku. In: Múzeum, LVIII, 2012, č. 2, s. 38 - 41.

ŠULLOVÁ, Zuzana: Múzeum techniky a jeho zbierky. In: Múzeum, LVIII, 2012, č. 1, s. 2 - 4.

ŠULLOVÁ, Zuzana - DUCHOŇ, Marek: Solivar v Prešove. Unikát medzi technickými múzeami. In: Pamiatky a múzeá, 2022, č. 2, s. 50 – 55.

WAIDACHER, Friedrich: Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava : Slovenské národné múzeum-Národné múzejné centrum, 1999. 477 s. ISBN 80-8060-015-05

www.snm.skwww.pamiatkynaslovensku.sk