Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borov (Medzilaborce) - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Medzilaborce, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol prestavaný zo staršej stavby v roku 1775. Opravovaný bol v roku 1873 a po druhej svetovej vojne. Pôvodne barokový jednoloďový priestor bol v roku 1775 rozšírený bočnými polkruhovými kaplnkami, naznačujúcimi transept a centrálu kríženia. Fasáda je členená pilastrami s rímsovou hlavicou, lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. V priečelí je dvojica nízkych veží s barokovými cibuľami. [1]
 

Vnútorné zariadenie s ikonostasom je z roku 1873. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kostol sa nachádza na vyvýšenine pri cintoríne. Od Medzilaboriec treba na začiatku obce odbočiť doprava.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 142.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 142.
GPS
49.299428, 21.890515
49°17'57.9"N 21°53'25.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk