Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mošovce
Iný názov
Révayovský kaštieľ
Lokalita
obec Mošovce, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Rokokovo-klasicistický kaštieľ z druhej polovice 18. storočia. Hospodárske budovy má z prvej polovice 19. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná voľne stojaca budova, ktorá je postavená na okraji rozsiahleho parku. Má blokový charakter a obdĺžnikový pôdorys. Smerom do námestia vystupuje rizalit. Fasáda je členená pilastrami a oknami, ktoré majú na poschodí oblé okrídlené frontóny. V miestnostiach sú pruské klenby a rovné stropy. Strecha je manzardová. [1] Nad vstupom do je balkón s kovovou mrežou. Objekt je čiastočne podpivničený. Kaštieľ dali postaviť Révayovci. [2]
 

Záhradný pavilón je postavený v klasicistickom slohu okolo roku 1800 ako skleník. Kruhový pavilón, situovaný vo veľkom parku, ku ktorému sa z dvoch strán pripájajú rovné postranné presklenné krídla, zakončené rizalitmi. Pavilón je členený pilastrami a veľkými polkruhovými oknami. Bočné krídla majú rovný strop. Pavilón je krytý kupolou. [3]
 

V parku bol kedysi secesný skelník z roku 1913, postavený z gotického kamenného materiálu bývalého kostola, ktorý bol zbúraný v roku 1912. [4] Skleník bo po druhej svetovej vojne v zlom stave. Stavebný materiál ľudia z obce použili na stavbu rodinných domov.
 

V parku sa nachádza mauzóleum. Postavili ho v secesnej pseudogotike v roku 1911 podľa plánu architekta H. Schmala. Portály a okná zhotovil J. Molnár z Budapešti. Stavba je dvojetážová, v hornej časti je kaplnka, v spodnej krypta. Objekt je polygonálne zakončený, v uzávere má lunety, v lodi je krížová klenba. Fasáda je bohato členená neogotickými tvarmi. Nad vstupom je letopočet 1911. Hlavný oltár je gotizujúcich tvarov z čias stavby mauzólea. [5]

Pamiatková ochrana
Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. V 50. rokoch slúžil kaštieľ ako Štátny detský domov pre vojnové siroty. V hospodárskej časti bola materská škola, neskôr osobitná škola. Potom tu pôsobilo Poľnohospodárske odborné učilište. V prvej polovici 90. rokov 20. storočia objekt kúpila od obce Slovenská filmová tvorba Bratislava. V kaštieli sa nakrúcala sága o turčianskych zemanoch Alžbetin dvor. V noci 14. februára 1963 sa od horiacich sadzí v jednom z komínov vznietila šindľová strecha kaštieľa, vyrobená z červeného smreka. Aj napriek nasadeniu 14 hasičských zborov siahali plamene do výšky 20 metrov a v celej obci bolo možné pri ich svetle čítať noviny. Pri požiari zhorela celá strecha. Neskôr sa ju podarilo obnoviť. [6]
Súčasný stav a využitie
Rekonštrukcia. Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne. V okolí kaštieľa je rozsiahly a krásny anglický park s alejami a stromaradiami, ktorý plynulo prechádza do krajiny. V roku 1969 bol výhlásený za chránenú prírodnú pamiatku – Mošovské aleje. [7]
 

V kaštieli je dnes hotel a reštaurácia.

Prístup
Stojí v strede obce, na malom námestí.
Fotogaléria
Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 8/2001Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 8/2001Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 8/2001Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Mošovce foto © Oto Tomeček 10/2017Kaštieľ Mošovce foto © Oto Tomeček 10/2017Kaštieľ Mošovce foto © Patrik Kunec 7/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 340.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 143.
[3 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 340.
[6] www.kastielmosovce.sk
[7] Mošovský park je typickým príkladom anglického parku, kde sa skupiny stromov striedajú s voľnými priestranstvami a vodnými plochami. Nerušene prechádza do okolitej prírody, pretože väčšinu parkových objektov tvoria domáce dreviny. Z listnáčov sú to najčastejšie javor, jaseň, buk, dub, hrab, lipa, agát, breza, z ihličnatých niekoľko druhov smrekov, borovica a jedľa. Z cudzokrajných drevín ako raritu možno spomenúť ginko dvojlaločné z východnej Ázie či gaštan jedlý. Park svojou rozlohou 16,5 ha patrí medzi najväčšie na strednom Slovensku. Založili ho Révaiovci, pravdepodobne pred postavením nového kaštieľa. / wikipedia
Bibliografia
www.mosovce.sk
GPS
48.909907, 18.888668
48°0 54' 35.67", 18°0 53' 19.20"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk