Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Branč - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Branč, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol doložený v roku 1318. Zbarokizovali ho v roku 1704. Zväčšený a zaklenutý bol v roku 1760. Predĺžený o novú loď a vežu bol v rokoch 1939 – 1943. Je to jednoloďový priestor s mierne zaobleným uzáverom presbytéria a čiastočne predstavanou vežou. V pôvodnej časti je zaklenutý pruskou klenbou. Pristavaná časť má rovný strop. Fasády sú hladké, priečelie s mierne vystupujúcim rizalitom. [1] Fasády sú hladké. Veža má skosené hrany, lizénové rámovanie a je zakončená zvonovitou prilbou s laternou.
 

Hlavný oltár je rokokový a pochádza z roku 1760. Má stĺpovú architektúru so sochami a novým obrazom Navštívenia Panny Márie od K: Švestku z roku 1872 a bol renovovaný G. Gabulom v roku 1943. V presbytériu sa nachádzajú nástenné maľby od K. Jakobeya z roku 1887. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza barokovú monštranciu z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Branč - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2021Branč - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2021Branč - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 147.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 147.
Bibliografia
www.branc.sk
GPS
48.211267, 18.148984www.pamiatkynaslovensku.sk