Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Dom katolíckej charity (Kapitulské dvory)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Objekt je umiestnený v radovej zástavbe strednej časti bloku, pričom susedí z obidvoch strán s úzkymi uličkami vedúcimi k hradbám. Dispozícia domu pozostáva z dvoch navzájom kolmých krídel združených okolo obdĺžnikového dvora, ktorý zo západnej strany uzatvára kamenný múr. V juhozápadnej časti je umiestnená dvojpodlažná prístavba prepojená uličným – východným krídlom vytvárajúca prakticky južné krídlo. Objekt je dvojpodlažný, ukončený sedlovou strechou. [1]
 

Dvor objektu je z ulice prepojený excentricky umiestneným priechodom. Ďalej na dvor zo západnej strany naväzuje záhrada prístupná jednoramenným schodiskom. [2]
 

Ide o neskorogotický poschodový dom z konca 15. storočia, sledujúci priečelnou fasádou zakrivenie uličnej čiary. Dom prešiel v 16. – 18. storočí mnohými prestavbami. Z obdobia gotiky sa zachovali iba hlavné nosné múry. Na prízemí sú renesančné klenby – valená klenba v priechode, pruská klenba ukončujúca priechod, valené klenby s krížovou a lunetovou klenbou v uličnom trakte. Barokové pruské klenby sa nachádzajú v dvornom trakte. Gotický suterén je zaklenutý valenou klenbou. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
 

Dnes v budove sídli Slovenská katolícka charita, ktorá prostredníctvom siete diecéznych a arcidiecéznych charít pomáha ľuďom v núdzi na celom Slovensku. [4]

Prístup
Kapitulská 18, 18a.
Fotogaléria
Bratislava - Dom katolíckej charity (Kapitulské dvory) - foto na informačnej tabuli foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom katolíckej charity (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom katolíckej charity (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom katolíckej charity (Kapitulské dvory) - dvor foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom katolíckej charity (Kapitulské dvory) - dvor foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom katolíckej charity (Kapitulské dvory) - dvor foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom katolíckej charity (Kapitulské dvory) - dvor foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom katolíckej charity (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom katolíckej charity (Kapitulské dvory) - dvor foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom katolíckej charity (Kapitulské dvory) - vstupná brána (vnútorná strana) foto © Hana Farkašová 5/2014
Poznámky
[1 - 4] Informačná tabuľa v teréne. (5/2014)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.143207, 17.105117
48.143207,17.105117
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk