Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica 11)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga na Heydukovej ulici je jedinou synagógou v Bratislave. Postavená bola v kubistickom slohu v rokoch 1923 – 1926, keď židovskí obyvatelia mesta bývali aj v jeho iných častiach, mimo Židovskej ulice, a je dielom bratislavského židovského architekta Artura Szalatnaia-Slatinského. [1] V Bratislave žilo v roku 1921 už 10 973 židov, a preto sa ortodoxná komunita rozhodla postaviť novú synagógu. V uličnom fronte má monumentálne stĺporadie pozostávajúcim zo siedmich pilierov. [2] Ide o trojpodlažnú budovu na obdĺžnikovom pôdoryse. Vnútorný priestor je nečlenený. Vo výške prvého poschodia je vysunutá arkádová empora, ktorú nesú hranolové piliere. [3]
 

V interiéri je prepojená novátorská železobetónová konštrukcia a dobové kubistické detaily s historizujúcimi a modernými prvkami. Architektonické riešenie synagógy rešpektuje požiadavky ortodoxného judaizmu, akými sú oddelené sedenie mužov a žien či bima situovaná v centre modlitebne. [4]
 

Do ulice sa synagóga prezentuje sedempilierovou kolonádou, za ktorou je situovaná budova samotnej synagógy. Tá je prístupná úzkym bočným priechodom do západnej strany stĺporadia čelnej fasády. Centrálnou miestnosťou je rozľahlá modlitebná sála, v ktorej sa moderná železobetónová konštrukcia snúbi s historizujúcimi detailmi, akými sú napríklad arkády ženskej galérie, kovová bima alebo svätostánok zdobený štylizovaným florálnym ornamentom a motívom menory, typického židovského svietnika. [5]
 

Interiér synagógy a jej mobiliár boli navrhnuté v duchu dobovej kubistickej architektúry typickej pre Bratislavu dvadsiatych rokov minulého storočia. V priestorovom riešení synagógy boli úspešne prepojené náboženské požiadavky, a to centrálna pozícia bimy a oddelené sedenie mužov a žien, s potrebami modernej mestskej komunity. V západnej časti budovy sú umiestnené toalety, šatne a ďalšie menšie miestnosti, ktoré slúžia ako študovne alebo sa v nich zhromažďujú členovia komunity. Synagóga dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. [6]
 

Bratislava patrí medzi mestá s bohatou židovskou históriou. V stredoveku bola prítomnosť židov v Bratislave regulovaná výsadnou listinou, ktorú udelil mestu v roku 1291 kráľ Ondrej III. z rodu Arpádovcov. Stálo v nej, že židia majú právo usadiť sa v meste, voliť si vlastného starostu a musia platiť dane priamo kráľovi. V neskorších dobách však boli židia z mesta viackrát vyhnaní, naposledy v roku 1526. [7]
 

V roku 1599 sa na pozvanie grófa Pálffyho vrátili a usadili sa na úzkych parcelách medzi hradným kopcom a mestským opevnením, ktoré patrili pod správu hradu. Táto tzv. Judengasse (Židovská ulica) sa stala jediným miestom, na ktorom mohli židia žiť, a to až do roku 1840. V prvej polovici 19. storočia sa stala Bratislava centrom židovskej vzdelanosti vďaka rabínovi Chatamovi Soferovi, ktorý tu založil ješivu (rabínsku školu). V tom istom čase otvorili jeho oponenti pokrokovú židovskú základnú školu. Neskôr, od roku 1869 v Bratislave vedľa seba paralelne fungovali dve komunity, ortodoxná a neologická, každá s vlastnou synagógou. Počas druhej svetovej vojny väčšinu bratislavských židov zavraždili a následne v povojnovom období bola zničená prevažná časť ich hmotného kultúrneho dedičstva. Ortodoxnú synagógu zdemolovali v roku 1961 a zvyšok Judengasse, s ňou aj neologická synagóga, padli za obeť výstavbe mostu SNP v roku 1969. V súčasnosti funguje v meste malá, ale aktívna židovská komunita. [8] Tragický osud Židov pripomína pamätná stena holokaustu.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav objektu je veľmi dobrý.
 

Synagóga slúži svojmu účelu. V priestoroch ženskej galérie je od roku 2012 inštalovaná expozícia dejín židovskej obce, ktorá je v letnom období sprístupnená pre verejnosť. Synagógu vlastní a využíva bratislavská židovská komunita a je významnou pamiatkovo chránenou stavbou slovenskej medzivojnovej architektúry. Počas prehliadky múzea si návštevníci môžu prezrieť jej nedávno obnovený interiér. [9]
 


 

www.pamiatkynaslovensku.sk/bratislava-zidovske-komunitne-muzeum

Prístup
Heydukova 11 - 13
Fotogaléria
Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica č. 11) foto © Hana Farkašová 12/2014
Poznámky
[1] Artur Szalatnai-Slatinský (1891 – 1961) bol jedným z najvýznamnejších medzivojnových architektov na Slovensku. Po absolvovaní štúdia na Technickej univerzite v Budapešti sa v roku 1919 usadil v Bratislave. Svojou tvorbou menil tvár mesta viac ako štyridsať rokov. Zatiaľ čo jeho rané diela boli ovplyvnené historizujúcim štýlom, neskôr začal experimentovať aj s kubizmom, charakteristickým pre začiatok dvadsiatych rokov minulého storočia.
Jeho najvýznamnejším dielom z tohto obdobia je práve synagóga na Heydukovej ulici, postavená v rokoch 1923 – 1926 na objednávku bratislavskej ortodoxnej židovskej komunity. Szalatnai bol pionierom modernej architektúry na Slovensku a jeho tvorbu nachádzame nielen v Bratislave, ale aj v Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach, Komárne, či iných menších mestách. Bol vyhľadávaným architektom, jeho klientelu tvorili hlavne príslušníci židovskej strednej vrstvy, pre ktorú navrhoval vily a rezidencie. Zanechal však po seba aj viaceré vydarené realizácie sanatórií či kúpeľových komplexov. Szalatnai pravidelne prispieval do zahraničných, ale aj bratislavských časopisov o architektúre, akými boli Fórum a Slovenský staviteľ. Zároveň sa živo zaujímal o urbanizmus slovenských miest a zbieral materiály o ľudovej architektúre na území Slovenska. Szalatnai prežil holokaust. V roku 1942 dostal prezidentskú výnimku z deportácií. Posledné mesiace vojny od jesene 1944, keď Slovensko obsadila nemecká armáda, prežil v úkryte a od roku 1945 používal priezvisko Slatinský. Jednou z jeho povojnových realizácií je pamätník holokaustu, ktorý sa nachádza pred synagógou v Trnave. Artur Szalatnai-Slatinský je pochovaný na židovskom neologickom cintoríne v Bratislave. www.synagogue.sk (1.2.2016)
[2] www.synagogue.sk (1.2.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 199.
[4] www.slovak-jewish-heritage.org (1.2.2016)
[5 - 6] www.synagogue.sk (1.2.2016)
[7 - 8] www.slovak-jewish-heritage.org (1.2.2016)
[9] www.synagogue.sk (1.2.2016)
GPS
48.147213, 17.112898
48°008'50.0"N 17°006'46.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk