Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plešivec - Župný dom
Lokalita
obec Plešivec, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická budova postavená v rokoch 1716 – 1719. Prefasádovali ju začiatkom 19. storočia. Adaptovaná pre účely školy bola v roku 1956. [1]
 

Je to dvojpodlažná voľne stojaca stavba na pôdoryse písmena U, s trojtraktovou dispozíciou a osobitným schodišťom. Miestnosti sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami, ako aj krížovými a pruskými klenbami. Trojosový rizalit je členený dvojitými pilastrami na spôsob vysokého rádu, zakončený tympanónom, situovaný asymetricky pri zalomení fasády do druhej ulice. Ľavé krídlo pri rizalite je zmodernizované. [2]
 

V dome boli v roku 1848 odsúdení na smrť národovci Štefan Marko Daxner (1822 – 1892), Janko Francisci (1822 – 1905) a Michal Bakulíni (1819 – 1892). Na pamäť tejto udalosti umiestnili na fasádu budovy pamätnú tabuľu z roku 1928 od Františka Motošku. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Počas socializmu sa dom využíval na rôzne účely. Bola v ňom základná škola (ZDŠ). klub dôchodcov, opatrovateľská stanica a podobne. V súčasnosti v ňom sídli obecný úrad.
Fotogaléria
Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom (pamätná tabuľa) foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 475.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 475.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 475 - 476.
GPS
48.547549, 20.405309
48°32'51.2"N 20°24'19.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk