Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bretejovce - Kostol Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bretejovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1783 – 1785. Kostol je jednoloďová stavba s oblým zakončením presbytéria, krytá lunetami a pruskou klenbou. V lodi sú pruské klenby s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na rímsy združených pilastrov. Fasáda je členená lizénami a zakončená podstrešnou rímsou. Predstavaná veža s nárožnými pilastrami a terčíkovou rímsou má nad vchodom tabuľu s nápisom a datovaním 1785. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický z roku 1785. V strede oltárnej architektúry je obraz Piety, nad ním v nadstavci Obetovanie Izáka. Bočný oltár Panny Márie je neskorobarokový z polovice 18. storočia. Obraz Panny Márie (nová kópia) je obklopený sochami cherubínov a orámovaný mrakmi, na ktorých sedí na vrchole Boh-Otec. Kazateľnica je luisézna z 80. rokov 18. storočia s dvoma alegorickými postavami. Organ je rokokovo-klasicistický z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci v západnej časti obce. Vedľa kostola je cintorín.
Fotogaléria
Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014Bretejovce - Kostol Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 213.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 213.
Bibliografia
www.bretejovce.sk
GPS
48.826253, 21.291480
48°49'34.5"N 21°17'29.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk