Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bruty - Krížová cesta
Lokalita
obec Bruty, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Súbor postavili obyvatelia obce Bruty v roku 1931 zo zbierok viacerých rodín, ktorých mená sú uvedené na tabuľkách z pálenej hliny, upevnených na jednotlivých zastaveniach. Štrnásť jednoduchých pilierikov s polkruhovým ukončením obkolesuje areál farského Kostola Povýšenia sv. Kríža. Pri jeho južnej strane stojí stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice, datovaný v nápise na podstavci rokom 1934. Niky zastavení vypĺňajú polychrómované drevené plnoplastické reliéfy Krížovej cesty s pôsobivým výrazom. Viacfigurálne výjavy kompozične nevychádzajú zo známych predlôh a ich tvorcom bol pravdepodobne ľudový rezbár. [1]
 

V roku 1968 pribudlo zastavenie Zmŕtvychvstania. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Krížovú cestu obnovili v roku 1979. [3]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 130.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 130.
Bibliografia
www.bruty.sk
GPS
47.923260, 18.579944
47°55'23.7"N 18°34'47.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk