Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Budiná - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Budiná, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1809. Upravený bol v roku 1909. Je to sieňová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou, ktorá je umiestnená asymetricky. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami a konchou. Fasády sú hladké. [1] Široká a mohutná veža je ukončená ihlanovou strechou.
 

Klasicistický oltár je z 19. storočia a nachádza sa na ňom obraz Nanebovstúpenie Pána. Kazateľnica z 19. storočia je drevená, s polygonálnym parapetom a baldachýnom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 234.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 234.
GPS
48.456309, 19.477645
48°27'22.7"N 19°28'39.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk