Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Budmerice - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Budmerice, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1768. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s podkasanými lunetami. Fasáda je členená pilastrami s rímsovou hlavicou. Nad vchodom je maľba Piety. Na západnej strane stojí veža krytá cibuľovitou strechou. Na veži sa nachádza letopočet datujúci stavbu. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom Piety vo výklenku, flankovanom anjelmi. V konkávnej stĺpovej architektúre sú postavy sv. Barbory a sv. Terézie z druhej polovice 18. storočia. Voľné rokokové plastiky sv. Anny, Kataríny a Jána Nepomuckého sú z druhej polovice 18. storočia (venované dcérami grófky Pálffyovej). [2]
 

Kaplnku dal postaviť v roku 1768 Rudolf Pálffy s manželkou Eleonórou. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. V súčasnosti sa využíva na slúženie pohrebných svätých omší a pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra. [4]
Prístup
Stojí pred cintorínom.
Fotogaléria
Budmerice - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Patrik Kunec 9/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 235.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 235.
[3 - 4] www.budmerice.sk/kaplnka-sedembolestnej-panny-marie.html (19.3.2019)
Bibliografia
www.budmerice.sk
GPS
48.354632, 17.413985
48°21'16.7"N 17°24'50.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk