Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ
Lokalita
obec Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z polovice 18. storočia. Prestavaný a rozšírený bol po roku 1945. Kaštieľ je dvojpodlažná trojtraktová stavba obdĺžnikového pôdorysu. Uprostred priečelia orientovanému na ulicu je terasa, ktorá stojí na arkádach. Priečelie orientované do parku zachováva pôvodné členenie fasády. Kaštieľ je krytý manzardovou strechou s vikiermi. Časť miestností je zaklenutá krížovými a zrkadlovými klenbami. Okolo kaštieľa je park. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Žilina-Bytčica – kaštieľ (č. ÚZPF 1329/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum (1. etapa) - rok 2013. Autori: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [2]
 

Žilina-Bytčica – kaštieľ (č. ÚZPF 1329/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum (2. etapa) - rok 2014. Autori: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [3]
 

Žilina-Bytčica – kaštieľ s areálom, park (č. ÚZPF 1329/2) – architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autori: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., Ing. Marek Sobola, PhD.. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce, ktorá je už súčasťou mesta Žilina.
Fotogaléria
Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jiří Fiedler 7/1972Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jiří Fiedler 7/1972Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ (pohľad na terasu) foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ (pohľad z okna do parku) foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto ©Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022Bytčica (Žilina) - barokový kaštieľ foto © Jana Lacková 9/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 244.
[2 - 4] www.pamiatky.sk (27.4.2023)
Bibliografia
www.zilina.sk
GPS
49.184961, 18.731554
49°0 11' 5.86", 18°0 43' 53.59"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk