Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cabaj (Cabaj-Čápor)
Iný názov
Wágnerov kaštieľ
Lokalita
obec Cabaj-Čápor, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ z konca 18. storočia. Opravovaný bol v druhej polovici 19. storočia. Kaštieľ je prízemná stavba obdĺžnikového pôdorysu s nárožnými vežami v priečelí, krytá manzardovou strechou. V miestnostiach sú rovné stropy. Fasády sú členené priebežnou bosážou a štukovými rámcami. V priečelí je dvojitý stredný trojosový rizalit. V strede priečelia je voľné dvojstranné schodište so vstupným portálom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 247.
Bibliografia
www.cabajcapor.sk
GPS
48.244562, 18.024846
48°14'40.4"N 18°01'29.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk