Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čaklov - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Čakľov
Lokalita
obec Čaklov, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1861 - 1864 podľa východoslovenských barokovo-klasicistických kostolov z konca 18. storočia. Renovovaný bol v roku 1884 a 1922. Je to jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a na západnom priečelí predstavanou vežou. fasády sú hladké. Veža je členená pilastrami a kordónovou rímsou vo výške podstrešnej rímsy lode. Pseudorenesančnú vežu zakončuje vypuklá strecha s polygonálnom latrenou. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z prvej polovice 20. storočia. [2]
 

Čaklov už v minulých storočiach bol filiálkou rímskokatolíckej farnosti v Soli. Namiesto dreveného kostolíka, ktorý stál pôvodne na západnej strane obecného potoka tečúceho cez Čaklov, bol postavený nový murovaný kamenný kostol, a to na konci dediny. Zasvätili ho Nanebovzatiu Panny Márie. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V 60. rokoch 20. storočia bola vykonaná čiastočná oprava kostola. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Občas slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 259.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 259.
[3 - 4] https://farnostcaklov.edupage.org (25.2.2018)
Bibliografia
www.obeccaklov.sk
GPS
48.903750, 21.632565
48°54'13.5"N 21°37'57.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk