Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čalovec - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Mederč
Lokalita
obec Čalovec, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol klasicistický kostol postavený v rokoch 1801 - 1802. Prestavaný a romanticky upravený bol v rokoch 1870 - 1877. Bol to sieňový priestor obdĺžnikového pôdorysu s rovným stropom. Fasády boli členené lizénami. Na strednú os pseudorománskeho priečelia bola situovaná polygonálna veža s ihlancovou strechou. [1]
 

Po sto rokoch museli zbúrať celý kostol okrem veže. Bol nanovo postavený v rovnakom slohu. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným stropom. Fasády členia lizény. Okná sú polkruhovo zakončené. Vnútorné zariadenie kostola bolo po obnove zakúpené od kalvínskeho náboženského zboru. V roku 1923 bol posvätený zvon vo veži. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 260.
[2] https://sk.wikipedia.org/wiki
Bibliografia
www.calovec.sk
GPS
47.818317, 17.984042
47°49'05.9"N 17°59'02.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk