Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čermany - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čermany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol, pôvodne renesančný, barokovo prestavaný v rokoch 1760 - 1764. [1] Sakrálny objekt bol po vyhorení prestavaný a obnovený v roku 1764, konsekrovaný nitrianskym biskupom Františkom Fuchsom v roku 1795. [2] Renovovali ho v roku 1813. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na vtiahnuté piliere s pilastrami. Fasády sú hladké. Pred južným vchodom je predstavaná predsienka so štítom, vo výklenku štítu sa nachádza plastika. Na strednú os priečelia je situovaná veža, ktorá je v hornej časti členená lizénovým rámovaním a zakončená je polygonálnym ihlanom. Kostol obkolesuje múr. [3]
 

Hlavný oltár je klasicistický zo začiatku 19. storočia, oltárny obraz znázorňuje Narodenie Panny Márie. Klasicistická kazateľnica z čias stavby kostola má polkruhový parapet s reliéfnou výzdobou. Klasicistická krstiteľnica z konca 18. storočia je zdobená drevorezbou ružíc. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza kalich zo 17. storočia, ktorý má na šesťlistovej nohe a kupe reliéfny dekor anjelikov. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 271.
[2] http://cermany.fara.sk/index.php?menu=historia (28.2.2018)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 271.
GPS
48.466346, 18.034682
48°27'58.9"N 18°02'04.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk