Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chmeľová - mlyn
Lokalita
obec Chmeľová, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Podľa záznamov v pamätnej knihe bol mlyn od nepamäti majetkom grófa Erdödyho, od ktorého prešlo vlastníctvo kúpou za 2 000 zlatých na statkárov Kláriho a Aldrigena Siegfriedovcov. Ďalšími vlastníkmi sa stali gróf Chutko a Andrej Priputen, ktorí celý mlyn zmodernizovali postavením dvoch cilindrov v hodnte 3 700 zlatých. V roku 1926 prebral mlyn Jozef Priputen, ktorý ho v roku 1928 zmenšil na jeden cilinder a miesto druhého postavil lúpačku na krúpy. Mlyn bol prispôsobený na vodný pohon. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] www.chmelova.sk (17.5.2017)
Bibliografia
www.chmelova.skwww.pamiatkynaslovensku.sk