Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chotča - Kostol Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Chotča, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V rokoch 1492 – 1496 existoval v Chotči katolícky kostol a dedina bola sídlom farnosti. Z toho vyplýva určitá starobylosť Chotče, pretože fary existovali v podstatne starších usadlostiach. Časom tu farnosť zanikla a chotčianski farníci sa stali filiálkou Stropkovskej farnosti. [1]
 

Je predpoklad, že pôvodný kostol bol murovaný a bol zničený v čase poľských nájazdov. Následne bol postavený kostol drevený na miestnom cintoríne. Ten bol tiež zničený ešte pred postavením súčasného kostola pochádzajúceho z roku 1910. [2]
 

Zo starého dreveného kostola sa zachovala socha Panny Márie, obraz Klaňanie sa troch kráľov a kalich. Na vtedajšiu dobu bol postavený veľmi kvalitne a precízne, čo dôkaz svedomitosti našich predkov. V severovýchodnej časti Slovenska je to posledný okrajový rímskokatolícky kostol patriaci do Košickej diecézy. [3]
 

Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami a opornými piliermi. Veža vytvárajúca na priečelí mierny rizalit je zastrešená ihlancom. Ku vstupu do objektu smeruje voľné schodisko. Nad vstupom je kruhový otvor.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1966 bol kostol opravený a vymaľovaný. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Poznámky
[1 - 4] www.chotca.sk/rimskokatolicka (5.9.2020)
Bibliografia
www.chotca.sk
GPS
49.242005, 21.677865
49°14'31.2"N 21°40'40.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk