Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chrabrany - Kostol (Kaplnka) sv. Anny a Jakuba
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Chrablany
Lokalita
obec Chrabrany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne baroková kaplnka postavená v roku 1718. Výstavba kaplnky je doložená písomnosťami z roku 1718, kedy Jozef Erdődy a jeho manželka dali postaviť kaplnku v Chrabranoch, aby ušetrili veriacim dlhú cestu do ludanického kostola. Loď a sakristia boli pristavané v roku 1944. Kedysi to bola jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Presbytérium bolo kryté valenou klenbou s lunetami, loď segmentovou klenbou. Na pristavanej časti boli hladké fasády, na presbytériu členené pilastrami s rímsovými hlavicami. Priečelie zakončoval murovaný štít s vežou, ktorá má aj dnes ihlancovú strechu. Nad vstupným portálom bol kamenný erb a oválna nápisová doska. [1]
 

Dominantou obce už nie je Kaplnka sv. Anny ale Kostol sv. Anny a Jakuba. Kaplnku zväčšili na kostol. Dnešnú podobu kostol získal po rekonštrukcii v roku 1996, kedy bola predĺžená hlavná loď a prestavaná veža. Druhá významná rekonštrukcia interiéru a exteriéru prebiehala od roku 2009. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v interiéri uvádza bočný oltár sv. Rodiny z čias stavby kaplnky. Na obdĺžnikovej menze tabernákulum so sochami cherubínov a oltárny obraz sv. Rodiny. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky-kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 482.
[2] https://sk.wikipedia.org/ (30.10.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 482.
GPS
48.531820, 18.142681
48°31'54.6"N 18°08'33.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk