Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chtelnica - Kalvária
Lokalita
obec Chtelnica, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Ide o štvorfigurálnu kamenosochársku Kalváriu z konca 18. storočia. Na dvojstupňovom sokli a trojitom podstavci so zalamovanými postrannými volútami, sú osadené sochy Panny Márie, sv. Jána a sv. Márie Magdalény kľačiacej na skale. Mária Magdaléna má pri ľavej nohe nádobu s vonnou masťou. Za ňou sa týčiaci stĺp s volútovou hlavicou nesie kríž s telom Krista. Polia podstavca, nad ktorými sú zavesené ozdobné festóny, vypĺňajú nadpisy:
 


 

ľavý:
 


 

MARIA
 

ZACHOWALA
 

WSSECKE SLOWA
 

TITO W SRDCI
 

SWEM:
 

TWU WLASTNV DVS
 

SV PRORAZI MEČ:
 

LVK. II.
 


 

pravý:
 


 

TAK BVH
 

MILOWAL
 

SWET
 

ZE I SINA
 

SWEHO
 

GEDNOROZENEHO
 

DAL IOANN. III.
 


 

stredný:
 


 

IESV.
 

PRO POPVLI
 

VITA EXSPIRAN
 

TIS HONORI, QVI
 

DICAT. INEAVSTA
 

MORTE VACARE
 

PETIT
 


 

(Na počesť Ježiša
 

skonávajúceho
 

za život ľudí
 

venuje ten,
 

čo prosí byť
 

uchránený od takej
 

ťažkej smrti.) [1]
 


 

Texty sú vytvorené pravdepodobne podľa návrhu farára Tomáša. Chovančeka. Pod latinským nápisom na strednom poli ide zrejme o jeho iniciálu TCH. Chronogram v texte udáva vznik Kalvárie do roku 1800. Jednako na rozdiel od ranoklasicistickej výzdoby podstavca a jeho foriem zodpovedajúcich datovaniu (zalamované volúty, festóny, kvapky), sú dynamicky pôsobiace postavy s modeláciou ich drapérií i celkovým výrazom ešte barokové a je pravdepodobné, že v uvedenom roku boli iba nanovo osadené na nový podstavec. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pri západnej bočnej fasáde Kostola Najsvätejšej Trojice.
Fotogaléria
Chtelnica - Kalvária foto © Ľuboš Repta 7/2015Chtelnica - Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2022Chtelnica - Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2022Chtelnica - Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2022Chtelnica - Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2022Chtelnica - Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2022Chtelnica - Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2022Chtelnica - Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2022Chtelnica - Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2022
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 180.
[2] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 180.
Bibliografia
www.chtelnica.sk
GPS
48.570674, 17.622334
48°34'14.4"N 17°37'20.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk