Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čičarovce - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čičarovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol, ktorý začali stavať v roku 1796 a dokončili dostavbou veže v roku 1802. Jednoloďový priestor s oblým zakončením presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Nad presbytériom je kruhovitý strop. Loď je krytá českými plackami s klenbovými pásmi. Fasády a vežu členia lizény. Veža situovaná do západného priečelia je zastrešená baňatou laternovou strechou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu. [1]
 

Hlavný oltár sv. Ladislava, kazateľnica a krstiteľnica klasicistických tvarov pochádzajú z čias stavby kostola. Voľná socha sv. Jána Nepomuckého je z prvej polovici 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 275.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 275.
Bibliografia
www.cicarovce.sk
GPS
48.539567, 22.024778
48°32'22.4"N 22°01'29.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk