Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
dekor
súbor všetkých predmetov a ornamentov stavebného diela slúžiacich na jeho výzdobuwww.pamiatkynaslovensku.sk