Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Neporadza - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Napraď
Lokalita
obec Neporadza, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1839 na mieste požiarom zničeného renesančného sakrálneho objektu. Obnovili ho v roku 1894. Ide o obdĺžný priestor s rovným uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý zrkadlovou klenbou s kazetami. Nad vstupom je drevená empora pripojená k murovanej empore, podklenutej pruskými klenbami. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža členená pilastrami je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Na severnej strane sú tri pultové oporné piliere. [1] Pravouhlý uzáver má v exteriéri tiež dva oporné piliere.
 

Murovaná kazateľnica je klasicistická, obnovená bola v roku 1882. Na čelnej strane parapetu je festón a na volútovomn drevenom baldachýne plastika pelikána. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza bohoslužobné klasicistické nádoby z roku 1840 a z druhej polovice 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Neporadza - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2021Neporadza - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2021Neporadza - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2021Neporadza - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2021Neporadza - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2021Neporadza - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 361.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 361.
Bibliografia
www.neporadza.sk
GPS
48.362202, 20.391096
48°21'43.9"N 20°23'28.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk