Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dlhá Lúka (Kvačany) - kaštieľ
Lokalita
obec Kvačany, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Ranorenesančný kaštieľ zo 16. storočia postavený pôvodne ako kúria. V 19. storočí bol devastovaný prestavbami. Išlo o dvojpodlažnú obdĺžnikovú budovu s pristavanými bočnými krídlami. Ešte v 60. rokoch 20. storočia bolo na fasáde niekoľko pôvodných okien s kamennou renesančnou rímsou a šambránou. Okolo objektu boli zvyšky renesančného opevnenia. [1]
 

Historický pôdorys Dlhej Lúky predstavuje potočnú radovú dedinu. Súčasťou urbanistickej štruktúry bola aj renesančná kúria zo 16. storočia, obohnaná renesančným opevnením, neskôr prestavaná na kaštieľ. Stavebníkom objektu bol rod Dlholúcky. Kúria sa spomína v roku 1575 ako majetok Juraja Dlholúckeho. V inventarizácii z roku 1738 je uvedené, že zemepánske sídlo pozostávalo zo šľachtickej obytnej budovy, majera a pivovaru. [2]
 

Kaštieľ bol po roku 1950 postupne rozobratý až úplne zanikol. [3]

Prístup
Obec Dlhá Lúka sa spomína v roku 1456. V písomných dokumentoch sa uvádza, že v roku 1514 patrila zemianskym rodinám Jóbovcov z Prosieka a Kheberitsovcov, ktorí v obci mali kúrie. V roku 1600 stáli v dedine štyri poddanské domy a kúria tamojších zemanov. V roku 1960 bola obec pripojená ku Kvačanom. [4]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 163.
[2 - 4] www.kvacanylm.sk/o-obci/historia (3.11.2019)
Bibliografia
www.kvacany.sk
GPS
49.163582, 19.535343
49°09'48.9"N 19°32'07.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk