Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dlhé Klčovo – Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dlhé Klčovo, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1924 - 1925 (1933 – 1935?). Opravený bol po roku 1945. Centrálna stavba na pôdoryse gréckeho kríža, nad krížením kupola. Architektonické riešenie exteriéru charakterizujú štyri krížové ramená, zakončené veľkým tympanónovým štítom, nad nimi silueta kupoly s oktogonálnou laternou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]
 

Časť obyvateľov Dlhého Klčova gréckokatolíckeho vierovyznania tvorí fíliu gréckokatolíckej farnosti v Sačurove, kam prináležali aj v minulosti. História farnosti siaha do začiatku 18. storočia. Jej vznik je datovaný rokom 1708. Už z biskupských vizitácií, konaných v rímskokatolíckej farnosti Nižný Hrušov je známy počet gréckokatolíckych veriacich v Dlhom Klčove, ktorí v obci nemali vlastný kostol. Zároveň sa v jednej z nich uvádza, že v roku 1733 miestni gréckokatolíci užívali dlhoklčovský kostol spoločne s rímskokatolíkmi. Trvalo to pravdepodobne až do postavenia svojho vlastného chrámu, alebo navštevovali farský gréckokatolícky kostol v Sačurove. Gréckokatolícky chrám v Dlhom Klčove bol postavený v roku 1925. Iné zdroje (schematizmy katolíckej cirkvi východného obradu) datujú jeho vznik rokom 1924. Podnetom výstavby bola údajne legenda o zjavení Panny Márie v obci Dlhé Klčovo začiatkom 20. rokov 20. storočia. Táto udalosť bola uverejnená v dobovej tlači a cirkevných publikáciách, ku ktorým patrí aj útla knižka autora skrývajúceho sa pod iniciálkami A. B. Brožúra Piesni k Márii Kolčodlužanskéj bola vydaná v roku 1924. Na jej druhej strane autor oboznamuje čitateľov s rozprávaním pútnika o Panne Márii, ktorá sa zjavila miestnej obyvateľke A. Šaffovej v januári 1923. Správa o zjavení sa rýchlo rozšírila a v priebehu nasledujúcich mesiacov prichádzalo do obce mnoho pútnikov. Autor knižky v súvislosti so zjavením uvádza aj zázračné vyliečenia. Na mieste údajného zjavenia bola postavená kaplnka a neskôr gréckokatolícky chrám. Novopostavený kostol bol zasvätený Nanebovzatiu Presvätej Bohorodičky. [3] Neskôr zmenil patrocínium.
 

Cirkevný život gréckokatolíckych veriacich a ich kňazov bol narušený začiatkom 50. rokov 20. storočia. Z politických dôvodov boli do gréckokatolíckych farností dosadení pravoslávni kňazi. V obci Dlhé Klčovo ich väčšina veriacich ignorovala aj tým spôsobom, že základné sviatosti (krst, manželstvo a pod.) prijímali v miestnom rímskokatolíckom chráme. Zmena nastala až po roku 1968, po obnovení gréckokatolíckej cirkvi. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Za pôsobenia farára Jána Krličku došlo k rozsiahlym stavebným úpravám miestneho kostola (1992 -1993) a následne v roku 1996 začala aj stavba novej farskej budovy v Sačurove. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dlhé Klčovo – Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Vladimír Bodnár 1/2019Dlhé Klčovo – Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Vladimír Bodnár 1/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 303.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 303.
[3 - 5] www.dlheklcovo.sk/obec-13/historia/cirkevne-dejiny-/ (3.3.2018)
Bibliografia
www.dlheklcovo.sk
GPS
48.811349, 21.737307
48°48'40.9"N 21°44'14.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk