Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dohňany - Kostol sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dohňany, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neorománsky kostol postavený architektom M. Urbánkom zo Vsetína v roku 1865. Jednolodie s polygonálnym ukončením presbytéria a vstavanou vežou, zaklenuté štukovou klenbou. Fasáda je členená lizénami a podstrešným neorománskym oblúčkovým vlysom. Veža dosadajúca na konzoly má trojhrannú štítovú atiku, z ktorej vyrastá polygonálny ihlanec. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom sv. Cyrila a Metoda z roku 1863 od J. B. Klemensa. [2]
 

Základný kameň posvätili 12. októbra 1862. Pred zriadeným samostatnej dohňanskej farnosti Dohňany patrili ako filiálka do Púchova. Pred kostolom sa nachádza pamätník padlým vojakom z prvej svetovej vojny, pochádzajúcim z obce Dohňany. Do farnosti Dohňany ako filialky patria: Vieska-Bezdedov, Ihrište, Hoštiná, Mostište a Zbora. Od vzniku farnosti až podnes spravovalo farnosť 18 duchovných správcov farnosti. Prvým správcom farnosti bol Jozef Bielek. Vo farnosti Dohňany pôsobil v rokoch 1866 - 1898. Bol aj literárne činný a prispieval do náboženských časopisov. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 310.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 310.
[3] www.dohnany.sk (20.5.2016)
Bibliografia
www.dohnany.sk
GPS
49.145347, 18.291528
49°08'43.3"N 18°17'29.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk