Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Strehová - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolná Strehová, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kostol z polovice 18. storočia so secesne historizujúcou fasádou a adaptáciami z roku 1903. Jednoloďová stavba so segmentovým oltárnym uzáverom a vstavanou, mierne vysunutou vežou. Priestory sú zaklenuté hrebienkovými klenbami. Fasády sú členené lizénami a veža na západnom priečelí lizénovým rámom a zvukovými oknami neogotického tvaru. [1] Veža je zakončená ihlancovou strechou.
 

Hlavný oltár má neskorobarokovú stĺpovú architektúru so sochami sv. Jána Krstiteľa, evanjelistov, anjelov a dvoch svätíc, uprostred je obraz Nanebovzatia Panny Márie z druhej polovice 18. storočia. Kamenná krstiteľnica je z polovice 18. storočia. Obraz sv. Imricha a obraz sv. Anny sú ľudové maľby z 19. storočia, podľa barokovej predlohy. Procesiový kríž s korpusom je z druhej polovice 18. storočia. Misijný kríž s korpusom je zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dolná Strehová - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 10/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 316.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 316.
GPS
48.254284, 19.482775
48°15'15.4"N 19°28'58.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk