Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Terňa
Lokalita
obec Terňa, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Rokokovo prestavaný a prefasádovaný bol v druhej polovici 18. storočia. K renesančnej blokovej dvojpodlažnej stavbe pripojili rizalit rokokového schodišťa a zlikvidovaním obytných priestorov prízemia riešili poschodie renesančnej stavby iba oknami s pásovou šambránou a rovnou nadokennou rímsou. Prístavba so schodišťom je riešená na spôsob vyvýšeného prízemia. Fasády boli členené nárožnými pilastrami s bohatou štukovou rokokovou hlavicou, spojenými korunnou rímsou. V strednej osi prístavby sú zvyšky ušnicového portálu a nad ním malý balkón, ktorý mal kedysi rokokovú mrežu. Na balkón viedli honosné dvere s bohatou štukovou výzdobou. Po oboch stranách je jedno ozdobené okno so štukovou ušnicovou šambránou, nadokenným rokajovým motívom a okrídleným segmentovým festónom. Priečelie je zakončené trojhranným frontónom, na vnútornej ploche ktorého sú štukové rastlinné motívy. V miestnostiach sú renesančné hrebienkové klenby. Objekt je zastrešený manzardovým ihlancom. [1]
Pamiatková ochrana
Bez zásahu. Má síce novšiu strechu, ale k celkovej obnove nedošlo.
 

Terňa - kaštieľ (č. ÚZPF 385/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2004. Autorka: PhDr. J. Čechová. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického je veľmi zlý. Kaštieľ je opustený a chátra. Ochranné pásmo pamiatky je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Terňa foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 279.
[2] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 184.
Bibliografia
www.terna.sk
GPS
49.111030, 21.238128
49°06'39.7"N 21°14'17.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk