Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Plachtince - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolné Plachtince, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený na staršom základe, ktorý bol v roku 1935 prestavaný. [1]
 

Staré pramene uvádzajú ako prvú zmienku o farnosti vôbec, rok 1332. V písomnostiach sa spomína hradná fara. V roku 1337 bol postavený starý kostol v gotickom slohu, v tvare písmena I, svätyňou otočenou na východ. Veža bola pristavaná až v roku. 1895, v rokokovom slohu. Okolo kostola bolo kruhové opevnenie zo 16. storočia. Vchod do pevnosti tvorila zvonica, v ktorej sa kedysi ukrýval štúrovský básnik Janko Kráľ. Počas existencie starého kostola bol tento niekoľkokrát vážne poškodený. Počnúc tureckými vpádmi, končiac stavbou cesty v rokoch 1929 – 1930. V priebehu stáročí sa stále pozmeňoval jeho vzhľad. Počas nasledujúcich rokov sa stav kostola rapídne zhoršoval, preto bolo potrebné vykonať prestavbu. 18. marca 1935 sa začal rúcať starý kostol. Veriaci sa veľmi aktívne zapojili do prác na stavbe nového sakrálneho objektu. Po úspešnom dokončení prác bol kostol pripravený na dôstojnú posviacku. Deň 10. november 1935 sa stal dňom slávnostnej posviacky. Statiku novej, sotva deväťročnej stavby, znova narušili trhliny na múroch v lodi, ako i vo svätyni, znaky druhej svetovej vojny. Tieto sa postupne zväčšovali, až miestami dosahovali šírku 5 až 8 cm. Dňa 1. marca 1966 bol menovaný za duchovného správcu farnosti PhDr. Jozef Páleník. Hneď sa podujal na generálnu opravu kostola, ktorú aj uskutočnil. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sakristia postavaná v roku 1935 bola veľmi malá, a tak sa v roku 1970 pristúpilo k stavbe novej. V roku 1985 sa uskutočnila druhá generálna oprava. V rokoch 1998 - 1999 vymenili strešnú krytinu kostola a fary. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 321.
[2 - 3] www.dolneplachtince.sk (3.11.2016)
GPS
48.200792, 19.306287
48°12'02.9"N 19°18'22.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk