Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Rykynčice (Rykynčice) - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Rykynčice, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1788. Opravený bol v roku 1821 a 1930. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Presbytérium je kryté českou plackou. Na severnej strane presbytéria je pribudovaná malá sakristia s lunetovou klenbou. Loď má pruské klenby s medziklenbovými pásmi na vtiahnutých pilieroch. Murovaný poschodový arkádový chór stojí na mohutných pilieroch, podklenutý českou plackou. Do štítového priečelia vstavaná hranolová, lizénami členená veža je zastrešená zvonovitou prilbou so slepou laternou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Nad vstupným kamenným portálom veže sa nachádza chronostikon (1788 a 1821). Bočné fasády sú členené pilastrami a širokou podstrešnou rímsou. Historizujúca výmaľba kostola z roku 1930 je od Júliusa Ádáma z Rožňavy. [1]
 

Hlavný oltár má maľovanú iluzívnu architektúru, ktorej stred tvorí závesný obraz Immaculaty z roku 1792 od J. Zanussiho z Trnavy. [2] V interiéri sú tiež bočné oltáre Božského srdca na severnej strane a Panny Márie Lurdskej na južnej strane lode. [3] Po bokoch oltárov stoja sochy sv. Antona a sv. Jozefa. [4] Neskorobaroková kamenná krstiteľnica pochádza z čias okolo roku 1800. Klasicistická kazateľnica s luiséznou ornamentikou a nízkym parapetovým reliéfom zo života Krista je z obdobia okolo roku 1820. [5] Organ je z roku 1913. [6]
 

Kostol dal postaviť trnavský seminár. [7] 19. mája 1788 ho vysvätil pomocný biskup Ondrej Szabó administrátor trnavského seminára. [8]
 

Sakrálny objekt má dĺžku 33 m, šírku 11 m a výšku 11 m. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 322.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 322.
[3] www.rykyncice.sk/-zaujimavosti (3.8.2020)
[4] www.rykyncice.sk/-cirkev (3.8.2020)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 322.
[6] www.rykyncice.sk/-zaujimavosti (3.8.2020)
[7] www.rykyncice.sk/-cirkev (3.8.2020)
[8] www.rykyncice.sk/-zaujimavosti (3.8.2020)
[9] www.rykyncice.sk/-cirkev (3.8.2020)
Bibliografia
www.rykyncice.sk
GPS
48.199210, 18.970908
48°11'57.2"N 18°58'15.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk