Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Saliby - parný mlyn
Lokalita
obec Dolné Saliby, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Parný mlyn bol postavený v rokoch 1921 – 1922. Hlavným iniciátorom výstavby bol miestny gazda Karol Kajos. Mlyn bol postavený v štýle priemyselných stavieb z bielych cementových tehál. Strojné zariadenie pochádzalo z budapeštianskych strojární Ganz Danubius. Išlo o typ valcového mlyna, ktorý bol poháňaný parným strojom. [1]
 

Budovu mlyna odkúpil Trnavský samosprávny kraj v roku 2019 od súkromného vlastníka za 90.000 eur. Podnetom bola silná tradícia mlynárstva v regióne. [2]
 

V budove bývalého parného mlyna v obci Dolné Saliby vznikol depozit zbierkových predmetov a nová expozícia o histórii parných mlynov v regióne. Budovu spravuje Vlastivedné múzeum v Galante, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. [3]
 

Expozícia poukazuje na obdobie priemyselnej revolúcie, keď sa do popredia dostávajú moderné technológie aj v mlynárstve a na prelome 19. a 20. storočia sa objavujú inovatívne zariadenia mlynov. [4]
 

Okrem záchrany technickej pamiatky a expozície získa múzeum vhodné depozitné priestory. Svoje miesto v objekte nájde časť z približne 25.000 zbierkových predmetov. Pôvodné zariadenie mlyna, ktoré bolo zakúpené v Budapešti, sa, bohužiaľ, nezachovalo. Budova parného mlyna v Dolných Salibách je ale nepopierateľným dôkazom dobového pokroku na Slovensku. [5]
 

K budove patrí aj priľahlý pozemok. Na ňom múzeum plánuje organizovať podujatia, napríklad trhy pre miestnych podnikateľov, ale aj ďalšie spoločenské udalosti. V obci je aktívny spoločensko-kultúrny život a nádvorie bude zapojené do miestnych aktivít. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sa uskutočnila v rokoch 2021 - 2022.
 

Stavebné práce boli vykonané v celkovej hodnote 535.000. na objekte bola opravená strecha, zrealizované nátery okien a fasády, pribudol nový kamerový systém. Modernizáciou prešlo kúrenia, ale i elektrické a internetové vedenie. Bola inštalovaná vzduchotechnika a naniesli sa vnútorné omietky. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je veľmi dobrý. Slúži ako múzeum.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] TASR.: Parný mlyn sa po rekonštrukcii zmení na depozitár. Vznikne i výstavný priestor Vlastivedného múzea v Galante. 5. apríla 2022
https://mytrnava.sme.sk/c/22877512/parny-mlyn-sa-po-rekonstrukcii-zmeni-na-depozitar.html (6.10.2022)
[2 - 6] TASR.: V mlyne bude inštalovaná nová expozícia s názvom Parný mlyn v Dolných Salibách. 5. októbra 2022 https://www.teraz.sk/regiony/v-parnom-mlyne-v-d-salibach-vznikla-ex/665210-clanok.html (6.10.2022)
[7] TASR.: Parný mlyn sa po rekonštrukcii zmení na depozitár. Vznikne i výstavný priestor Vlastivedného múzea v Galante. 5. apríla 2022
https://mytrnava.sme.sk/c/22877512/parny-mlyn-sa-po-rekonstrukcii-zmeni-na-depozitar.html (6.10.2022)
GPS
48.10742, 17.78455www.pamiatkynaslovensku.sk