Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Snina - fontána na nádvorí kaštieľa
Lokalita
obec Snina, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Socha fontány bola odliata v roku 1841 v zlievarni Rhollovcov v dnešných Zemplínskych Hámroch zo šiestich kusov železa majstrom Johanom Pohlom z Rakúska podľa návrhu autora, ktorý sa podpísal pri ľavej nohe Herkulesa ako W. K. Kinne F. Osadená bola uprostred fontány na nádvorí kaštieľa. [1]
 

Zaujímavosťou fontány je oslavný nápis na kamennom obrubníku v maďarskom jazyku, na ktorom veľké písmená tvoria verš obsahujúci skrytý časový údaj odliatia sochy. [2]
 

Železná socha Herkulesa - bojovníka s kyjakom v ruke bojujúceho s trojhlavým drakom, predstavuje nepísaný symbol mesta Sniny. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí za kaštieľom.
Fotogaléria
Snina - fontána na nádvorí kaštieľa (v pozadí tzv. Malý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa (v pozadí tzv. Malý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa (v pozadí tzv. Malý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa (v pozadí tzv. Malý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa (v pozadí tzv. Malý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa (v pozadí tzv. Malý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa (v pozadí tzv. Malý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa (v pozadí tzv. Malý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa (v pozadí tzv. Malý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa (v pozadí tzv. Malý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa (v pozadí tzv. Malý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa (v pozadí tzv. Malý kaštieľ) foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - fontána na nádvorí kaštieľa foto © Viliam Mazanec 6/2019
Poznámky
[1 - 3] www.snina.sk/mesto/pamiatky-a-pamatihodnosti/pamiatky/fontana-so-sochou-herkula/ (27.12.2019)
Bibliografia
www.snina.sk
GPS
48.985086, 22.147045
48°59'06.3"N 22°08'49.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk