Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Šútovce (Šútovce) - Kaplnka Nepoškvrneného srdca Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šútovce, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1908. Jednoloďový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 266.
Bibliografia
www.sutovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk