Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Lopašov - prícestná socha sv. Dionýza
Lokalita
obec Dolný Lopašov, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kľačiaca socha na podstavci z konca 18. storočia.
Prístup
V dedine.www.pamiatkynaslovensku.sk