Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubník - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Dubník, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z roku 1793 postavený ako tolerančný. Zväčšený bol v roku 1857. Kostol je sieňový priestor s rovným stropom. [1] Do štítovej fasády vstavaná veža so vstupným kamenným portálom je z roku 1854. Krytá je ihlancovou strechou. [2] Úprava fasády je z roku 1857. [3]
 

Už koncom 16. storočia sa v obci usadili zemianske rodiny kalvínskeho vyznania, ktoré si založili samostatnú farnosť. Ich prvý kostol bol možno iba drevený a koncom 16. storočia už ich nárokom nevyhovoval. V kostole sú tri nápisové tabule: prvá s dátumom výstavby kostola a veže, druhá s citátmi z biblie, a tretia na pamiatku 400. výročia založenia reformovanej cirkvi. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia v roku 1993. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 344 - 345.
[2] www.obec-dubnik.sk (1.6.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 345.
[4 - 5] www.obec-dubnik.sk (1.6.2016)
Bibliografia
www.obec-dubnik.sk
GPS
47.955871, 18.410168
47°57'21.1"N 18°24'36.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk