Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubník - Kostol sv. Alžbety
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dubník, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne rokokový kostol postavený v rokoch 1750 - 1754. Obnovený bol v roku 1951 a 1977. [1]
 

Už v roku 1317 sa spomína kostol v Dubníku, zrejme iba drevený, ktorý bol v roku 1357 vysvätený na počesť sv. Alžbety vdovy. V roku 1397 bol vystavaný nový gotický kamenný kostol, ktorý bol ohradený palisádovou ohradou. Kostol bol neskôr opevnený kamenným múrom, ale ani ten neochránil obyvateľstvo pred vpádmi Turkov. Kostol za týchto vojen spustol a pravdepodobne bol iba provizórne opravený. [2]
 

Neskôr sa prikročilo k výstavbe nového rokokového rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety vdovy. Zemetrasenie v roku 1763 ho však takmer zničilo - steny popukali, a preto boli okolo celej budovy postavené oporné piliere a v roku 1764 bol chrám prestavaný v neskorobarokovom slohu. Zo starej stavby sa zachovala prízemná časť muriva presbytéria. [3]
 

Kostol je jednoloďový sakrálny priestor s presbytériom a polygonálnym uzáverom, sakristiou pristavanou k severnej stene presbytéria. Interiér kostola je zaklenutý valenou klenbou, ktorá je zdobená štukovou a rokajovou ornamentikou, v nej sú novšie fresky z roku 1966. V uzávere presbytéria sú umiestnené tri olejomaľby z roku 1929 od maliara Karola Harmosa, znázorňujúce výjavy zo života sv. Alžbety vdovy. Kostolu ich daroval barón Hammerstein. Steny kostola zdobí štrnásť zastavení Krížovej cesty (maľby sú súčasné). Novšie sú aj nástenné sochy v presbytériu znázorňujúce sv. Antona, sv. Jozefa, Panny Márie a Ježiša Krista. Štyri staršie sochy evanjelistov a aj krstiteľnicou s plastikou krstu Ježiša Krista sú darom baróna Hammersteina. Chór v západnej časti lode podopierajú dve arkády. Na chóre sa nachádza organ, z roku 1935. Na organe je erb baróna Hammersteina s nápisom SPECTEMUR AGENDO. Lurdská jaskyňa pochádza z 50. rokov 20. storočia. Vo veži sú tri zvony; zvon sv. Rodiny, zvon sv. Alžbety vdovy a zvon sv. Imricha. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dubník - Kostol sv. Alžbety foto © Ľuboš Repta 6/2021Dubník - Kostol sv. Alžbety foto © Ľuboš Repta 6/2021Dubník - Kostol sv. Alžbety foto © Ľuboš Repta 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 345.
[2 - 4] www.obec-dubnik.sk (1.6.2016)
Bibliografia
www.obec-dubnik.sk
GPS
47.956102, 18.418735
47°57'22.0"N 18°25'07.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk